What's new
N
Reaction score
11

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Tổng kết 1vài mốc thời gian cho mn tham khảo :30/11nộp online xong ;1/12 có thư mời bio, ngày 4/12 đi làm bio; 12/12 kêu nộp hộ chiếu; 17/12 thấy hồ sơ online báo approve và có thời hạn visa luôn rồi,nhưng chính thức vô dtdd kêu lấy hộ chiếu là ngày 19/12
    Thời hạn visa đúng là hết sổ đối với mẹ con nhà mình(mặc dù lần đầu tiên làm visa Ca).Ox đi Ca 1 lần,làm hc mới để cấp đến hết sổ,ai dè cấp đến hết hạn bio ?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top