Recent content by oe oe

  1. oe oe

    Filipinas - Vạn lý độc hành.

    (Ngẫu hứng cái tên “vạn lý độc hành” là do lúc trước mình cũng khá thích nhân vật Điền Bá Quang trong Tiếu Ngạo giang hồ của Nhà văn Kim Dung. Ngoại hiệu đầy đủ của nhân vật này là Thái hoa dâm tặc Giang dương đại đạo Vạn lý độc hành Khoái đao Điền Bá Quang.) Sai lầm của mình là đã đi quá ít...