Recent content by onghhp

  1. onghhp

    Hành trình chinh phục Cực Bắc #toibutpha

    Hành trình chinh phục Cực Bắc #toibutpha Cuộc đời là những chuyến đi… Và đối với chúng tôi, những người sinh viên, những phượt tử không chuyên, thì hành trình chinh phục cực Bắc Tổ quốc xứng đáng là một chuyến đi lớn của cuộc đời… Đi… Để biết rằng mình vẫn còn rất trẻ… Chinh phục cột mốc số...
  2. onghhp

    V/v phượt Hà Giang : quán ăn Tú Lan - phố cổ Đồng Văn phục vụ kém.

    V/v phượt Hà Giang : quán ăn Tú Lan - phố cổ Đồng Văn phục vụ kém. Nhóm phượt bọn em gồm 6 thành viên vừa đi phượt Hà Giang đợt vừa rồi. Nói chung là về phong cảnh thì miễn bàn, đẹp vô cùng, rất đáng để trải nghiệm. Tuy nhiên, có 1 vấn đề rất bức xúc xin phép post vào bảng đen để các bác cùng...