Recent content by ontheroad

  1. O

    Ai đến Sài Gòn, nhớ ghé TIỆC VÔ NGÔN...

    Xin phép cư dân Phượt mình tạo topic này. Mình là Lâm, mình cũng đã từng tham gia Phuot với Topic Mấy tháng không tiền, lang thang Châu Á. Trong box Hồi ức những chuyến đi nước ngoài. Cách đây 1 năm, mình có tổ chức một chương trình mang tên Tiệc Vô Ngôn, các bạn có thể tham khảo Video dưới...
  2. O

    Mấy tháng không tiền, lang thang Châu Á, chia sẻ cùng mọi người.

    Những câu chuyện dưới đây được viết dựa trên 2 cuốn hồi kí trên đường của tôi hồi năm ngoái! Nếu mọi người thấy không quá nhàm chán, tôi sẽ tiếp tục Post. Xe trả khách, và tôi biết mình đã thực sự bắt đầu một câu chuyện mới. Ai nấy đều có quá khứ riêng họ, tôi cũng có cái thứ đó, có điều hơi...