What's new
paven
Reaction score
486

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đi Mã mà cụ thể là đi Melaka, Penang, Johor Bahru hay đi những đâu để mà mua vé. Tháng 3 vừa rồi AA có promo, mình mua vé đi từ HCM tới KL khứ hồi có 70 USD bao gồm tất cả thuế phí luôn, chẳng biết thế đã gọi là rẻ chưa nữa. (Bố mẹ paven hơi khó nhỉ, bố mẹ mình thì... không ở cùng mình nên không biết mình đi bụi nhiều thế :D)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top