Pinkky

Location
Ho Chi Minh city

Chữ ký

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành..(NT)

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn