Recent content by quang2779

  1. quang2779

    Đà lạt - Hoa và thác

    Cả tuần SG nóng nực, nóng cực. Chiều thứ 6 có đứa bạn rủ: Đi Đà lạt k? Suy nghĩ 5 phút rồi ừ. Đi thì đi. :D Sang chỗ sếp nhăn nhở: Sư tỷ cho em nghỉ sáng mai nhé, hình như bạn gái em bị sao ấy, em đưa đi khám phát. :T Chiều đi làm về vẫn kịp đi chơi bi-a được mấy tiếng rồi 11:45, đi bộ ra Đề...