Recent content by ruachien

  1. R

    [Hỏi đáp] Cần tư vấn xây dựng bộ kit sinh tồn - dã ngoại - du lịch

    Trước giờ em đi du lịch theo tiêu chí 3N Nhanh - Nhẹ - Nhàn. Tức là nghĩ cái là đi, đồ đạc tối giản, tận dụng dịch vụ ở điểm đến và chưa có điều kiện đi phượt ( sợ vô rừng có rắn ). Nhưng thời gian này có đôi chút bất đắc chí, chán đời muốn làm mới bản thân bằng vài chuyến dã ngoại. Nên em dự...