ruacon129
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • chào bạn!
  1 đường đi ghành đá dĩa đi xe trên 30 chổ vô tư bạn ah vì đường đã mở rộng và bê tông hóa rôi
  2 đi thủy điện Sông Hinh khoảng 50km tham quan nhà máy và đập ngăn nước thủy điện, gần bên có thủy điện sông Ba Hạ cũng lớn lắm
  3 ở gần Làng cá Vũng Rô có chợ nên sáng chiều đều có dân đông đúc và có nhiều thứ.
  chào bạn,có gì cứ PM nhé.
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...