What's new
saobang2011
Reaction score
122

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn, bạn đã ra Phú Yên chưa ngày mai 7/7/2012 nhóm không có lịch đi chung, chỉ một số bạn đi riêng lẻ.
    Nếu bạn ra cần hỗ trợ thông tin gì thì cứ liên hệ mình 0903.528.508, nếu rảnh có thể gọi một số bạn rảnh rỗi cafe giao lưu.
    Nếu bạn đi 2 ngày khám phá ko dc bao nhiêu Sg Đến bà Lụa 2 giờ PM...nghỉ ngơi hết 1 ngày, hôm sao 1PM vào đất liền .Ít nhất giành trọn 1 ngày khám phá xung quanh
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top