What's new
shimi
Reaction score
34

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Tầm này đi HG ko đẹp lắm đâu anh, để dành mùa khác đi đi ^^
    Tình hình sao rồi, lạy giời bác cỉ bị ngoài da thôi, bác làm em lo quá
    Em thật sự sr bác, bác đi với đoàn mà em với đoàn không hỗ trợ bác, bác có làm sao em chẳng có mặt mũi nào gặp bác
    Hy vọng bác bị nhẹ, em kô pải chốn còn đc gặp bác cà kê
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top