What's new
S
Reaction score
178

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • chú đừng có post cùng lúc quá chừng bài khác nhau vào chung 1 topic. Dễ bị rối. Mình sẽ post từ từ. Như vậy sẽ tốt hơn. Và cùng với hình ảnh, chú nên chia sẻ một số trải nghiệm của mình thì sẽ hay hơn là chỉ đưa hình lên thôi. Trang này có thấy khá nhiều dân đi dữ, hi vọng chú sẽ mở rộng nhiều mối quan hệ hơn :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top