What's new
sonzin1979
Reaction score
18

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Xời ơi, bác nhắn ở đây, em đọc được thì giời cũng đã sáng, cơn vật ốc cũng đã thèm, chỉ có mưa là chưa tan thoai.
    bác gửi cái rì cho e đới :D,e là chã trong mấy cái món trên mạng lém,mai bác về HP thì alo mọi người gặp nhau nhé,e chưa bít mặt bác
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top