What's new
S
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn sẽ ở PY bao lâu, bạn gặp khó khăn về vấn đề gì cứ nói cụ thể mình sẽ giúp.
    bạn vào xem thông tin trong trang nhà PPY nha, rồi có gì khó khăn cứ PM lại cho mình, chúc bạn và các bạn có chuyến đi vui vẻ, khi bạn ra đến PY nếu cần thiết có thể điện trực tiếp cho mình để mình có thể hướng dẫn tốt hơn 0987355012.
    http://www.phuot.vn/threads/10765-Ph%C3%BA-Y%C3%AAn-X%E1%BB%A9-N%E1%BA%ABu-th%C3%A2n-th%C6%B0%C6%A1ng!!!?p=247044#post247044
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top