What's new

Recent content by tbhcomputer01

  1. T

    [Hỏi đáp] Nhờ các bạn tư vấn( Thanks All)

    Thân chào tất cả các phượt thủ! -Tình hình là cuối tháng 12-2016 e và bà xã tính làm 1 chuyến từ SG ra Lũng Cú bằng xe máy. Trước giờ thì chỉ đi từ SG ra Nha Trang nên từ Nha Trang ra ngoài Lũng Cú cũng chưa biết nên ghé những địa điểm nào. thời gian của em thì tầm 20 ngày, chỉ đi ra thôi, còn...
Top