Recent content by Thần Rùa

  1. Thần Rùa

    V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet

    Re: V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet (Tuyetcunning) Hiểu thì sao còn không hiểu thì sao ? Bạn giải thích giúp mọi người cái mọi người đang không hiểu ấy với !
  2. Thần Rùa

    V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet

    Re: V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet (Tuyetcunning) Nói thật là mình đ éo tin là những gì Phong nói là thật ! - P có nói là phải đi chui như thế không ? - Đơn vị nhận đi chui có đảm bảo không ? - Bản thân các bạn khi trao đổi với P có cảm thấy chuyến đi khó chắc chắn thành công với 7-8M...