What's new
T
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • e vừa mới up ảnh xong hakuna1609 ơi, xin lỗi các bác hôm qua đi về mệt quá và sáng nay lại bận nhiều việc. Em đang sắp xếp lại cảm tưởng để ghi lại bằng lời, xem ra có vẻ khó khăn vì sợ từ ngữ không tả được hết cảm nhận của mình. Các bác chờ e tí ;)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top