Recent content by thich_di

  1. thich_di

    Cách tìm phương hướng

    em đọc bên biker thấy bài này bổ ích cho các bác đi phượt nên lôi về đây.....các bác chém nhẹ tay cho ạh... CÁC PHƯƠNG HƯỚNG Nhìn vào hoa gió dưới đây chúng ta thấy có 4 hướng chính là: 1. Đông hay East viết tắt E. 2. Tây hay West viết tắt W. 3. Nam hay South viết tắt S. 4. Bắc hay...