Recent content by Tieumuimui

  1. T

    [Hỏi đáp] Các bác giúp e chỉ cách chỉnh líp và dĩa với ...!

    E mới mua xe giant hunter 2.0 nữ ... bác nào có thể giúp e chỉnh clip và dĩa chạy và đi trên các đoạn đường ko ạ ... hix e thành thật cảm ơn mong các bác chỉ e tận tường ^^..thông cảm e là new hoàn toàn ko hề bít gì về xe đạp :(