What's new
Tiienchung
Reaction score
29

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chuyến xuyên Việt hay quá. Tiếc là chưa sắp xếp được công việc. Mà ông không dùng FB à? Nếu dùng thì nhắn tôi nhé: Huy Nguyen Xuan
    Chung ơi, chương trình Tết dương lịch em có thay đổi gì không ? nếu đi 3 ngày theo chương trình nghỉ Lễ chung thì cho anh joint với nhá.
    Anh ơi anh Phi Nguyễn trong Sài Gòn có gửi cho anh miếng dán phản quang đấy. Anh ở đâu để lúc nào em gửi cho?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top