What's new
T
Reaction score
45

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Mình cũng muốn khám phá Myanmar khoang cuối thang 7, bạn dời ngày đi tới đó được kô cho mình đi chung.
    Cho mi`nh bie^'t li.ch tri`nh cu. the^? vo+'i, mi`nh cu~ng dang muo^'n di
    (xin loi, hinh nhu font chu cua minh co van de, khong type binh thuong duoc)
    Cụ thể thế nào bạn ơi???Thời gian đi bao lâu? oki được mình cùng lên xe buýt nhỉ.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top