What's new
T
Reaction score
15

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi there,

    Mình thấy bạn biết có nhóm đi Tibet vào Tháng 8, mình cũng đang tập hợp nhóm di T8 nếu có thể giới thiệu giúp nhé. Chương trình của mình

    http://www.phuot.com/threads/18044-Tây-Tạng-Leo-Everest-Nepal-20-8-2011.-Đăng-tìm-chiến-hữu!!!?p=357044#post357044

    Tks bạn!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top