What's new

tonytrinh N Hợp

Chữ ký

Mất tiền bạc là mất ít – Mất tình cảm là mất nhiều – Mất sức khỏe là mất hết!
Hãy trân trọng những gì mình đang có…

Người theo dõi bạn

Back
Top