What's new
tottotran
Reaction score
17

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Em sẽ đi, nhất định đấy :| Nhưng em chưa dám hứa hẹn gì vì chưa có tiền ( quan trọng nhất ), thời gian, và sức khỏe. Em thấy mọi ng phải leo đc Tam Đảo đã rùi mới leo Fan nên em đang định hè này đi Tam Đảo 1 phen trc :D
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top