What's new
T
Reaction score
10

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn
    Mình đọc đc trên topic có bài viết là bạn sẽ đi cam r wa bangkok tháng 7 này ? Mình cũng đã plan r, đinh đi 1 mình vào ngày 10/7, nếu bạn có đi cùng ngày thì sắp xếp đi chung nhé! Để kinh tế và đỡ chán hơn :) nếu đc thì text mình phát 0907550211
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top