What's new

Recent content by tttthao

  1. T

    Châu Âu - kỷ niệm cho lần phượt đầu tiên

    19.5.2003: Pari Hoa Lệ Đặt chân đến thành phố hoa lệ của châu âu – Paris vào một buổi sáng cuối xuân đầu hè, sau 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa từ Basel (swiss). Tôi lừ đừ bước xuống xe lửa với trạng thái còn chưa hoàn toàn bừng tình sau cơn ngủ vùi, là vì có thể do chưa quen giờ giấc thay đổi và...
  2. T

    [Đã đi] Tìm Phượt đi cùng tour Tibet - 1 -15 / 8 / 2010

    Hành trình dự kiến: 31 Jul : Arrival Chengdu 1&2 Aug: Explore Chengdu Late 2 Aug - Take train to Tibet 5 Aug: Arrival Tibet Hành trình sẽ discuss sau 13 Aug: Arrival Nepal 14 Aug: Explore Nepal 15 Aug: Flight back to HCM - Vietnam
Top