What's new
tuanroma
Reaction score
7

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đúng rối, bọn mình cầ thêm khoảng 2 mém nữa, có gi bạn liên hệ với mình theo số 0933 66 90 88 nhé...Hy vọng bạn thu xếp được.
    Bạn cứ theo dõi và khi nào off line thì tham dự để các thành viên khác trao đổi nh1.
    Chắc khoảng tháng 5 là offline đó bạn
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top