What's new
T
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Muốn đi vào dịp đó lắm, nhưng ngày hôm ấy bên chị phải làm quyết toán năm, vẫn phải đi làm và không được nghỉ đâu em iu. Từ giờ đến cuối năm cũng chưa có chương trình đú đởn ji, đang ngóng vụ Tây Nguyên của a Akay vào tháng 03 năm sau đây,
    Thi cử xong rùi tha hồ đi chơi, sướng nhất cô e út, rong ruổi còn được dài,
    Cúc cu, ngủ thôi em! lọ mọ đêm hôm thế ? mà YM của e là j vậy?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top