What's new
V
Reaction score
73

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn,
    Được biết bạn ở chỗ núi Bà Đen, mà cuối tuần này, ngày 6-7, bọn mình sẽ leo Bà Đen. Không biết người ta có cho cắm trại trên đỉnh không? Và nếu không đi cáp treo, leo từ dưới lên mất khoảng bao nhiêu lâu?
    Cảm ơn bạn trước nhé/
    OMG bạn đã từng lên đỉnh chưa, mình cần tham khảo về đường lên đỉnh ^_^. Bạn có đt không? có gì mình sẽ liên hệ
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top