What's new
Victor_Nguyen
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn Victor ! hôm trước mình có nhắn Bạn , để xin nhường lại sim M1 , cho mình , vì mình và giá đình đi Sin từ 15-8-2012 đến 20-8-2012 , nếu được Bạn cho mình số dt để mình liên lạc với Bạn , mình ở Sgon , số ll của mình 0938946123
    Cám ơn Bạn

    Phạm
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top