What's new

Recent content by vietnam0809

  1. vietnam0809

    Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

    Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở ! VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út...
  2. vietnam0809

    Làm quen

    " Này chị , em ơi ! Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ ? " , Oh , cái nhà mẹ Đôp này vậy mà hay đáo để , tuy chỉ là cái phận vợ thằng Mõ ( Nào đã được là Mõ đâu kia chứ ) vậy mà Thị có nhiều can đảm hơn khối kẻ đầy mày , đầy râu ấy chứ , ít ra là Thị cứ chẻ hoe được với xung quanh tất tật...
Top