What's new
Voirung_206
Reaction score
1

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • mình chưa ra HN nữa bạn ơi. Vài ngày nữa mình mới ra. Ngày 21 ấy. Bạn có quay trở lại HN ko? Anh em gặp nhau làm ly cafe và tám luôn ^^
    Anh Thiệu ơi, sao chưa qua đăng ký cung nhà mình, lại đăng ký đi cung với nhà khác, thế mà anh kêu là qua 15/7 mới rảnh, ứ biết đâu, anh kô muốn đi với đoàn nhà mình chứ gì? :(
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top