What's new
V
Reaction score
13

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào vqcuong,
    Trước hết bạn hỏi qua chi Kia trước đi, nếu không ổn thì mình giới thiệu chỗ chị gái mình cho, có 1 phòng nhỏ ở gần sát 22 ĐBP. Chị gái mình cũng làm ở 22 ĐBP ( Cục HQ). Co j contact 0903245243
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top