What's new

Recent content by VR3D

  1. VR3D

    Giới thiệu điểm du lịch văn hóa tín ngưỡng rất cổ, tuyệt đẹp và ít người biết đến

    Giới thiệu điểm du lịch văn hóa tín ngưỡng rất cổ, tuyệt đẹp và ít người biết đến Xin giới thiệu đến các bạn một ngôi chùa cổ tuyệt đẹp, rất ít người biết đến, nằm khuất nẻo tại thôn Đông Cao, Đông Xuyên, Hải Dương. Đó là Sùng Ân tự, ngôi chùa đang lưu giữ những tác phẩm điêu khắc phật giáo hơn...
Back
Top