What's new
XINGAPO
Reaction score
378

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào chú XINGAPO :D
    ranchu vẫn khỏe, vẫn phượt đều đều với cả nhà hihi.
    Chừng nào chú XINGAPO về VN thì báo cho mọi người ra đón nhé :D
    P.S: coi như chị em trong nhà thôi chú ơi, sát hay không sát cũng rứa hì hì.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top