What's new
Yến siêu ngố
Reaction score
235

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn gửi cho mình bộ hồ sơ xin visa với.

    Mình không có bạn bè, họ hàng ở Nhật nên không có thư giới thiệu. Mình xin visa du lịch, bạn có kinh nghiệm gì không, chỉ giúp mình.
    Yến, em có dùng skype không? nếu dùng thì online và add nick duongmia nhé.
    Bàn kon 888 trong đó k ah
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top