What's new

19 tuổi 355 ngày

  1. Kizu

    Đất Mũi - Hành trình xe máy xuyên 8 tỉnh miền Tây tìm về cực Nam Tổ quốc

    Đất Mũi - Hành trình xe máy xuyên 8 tỉnh miền Tây tìm về cực Nam Tổ quốc 19 tuổi 355 ngày, Một sáng thức dậy bỗng thấy đã đến lúc phải đi Tuổi trẻ thì ngắn Đất nước thì dài lắm -24102014- Nói vậy chứ thiệt ra chuyến đi này Sói em đã nung nấu từ lâu. Nhưng cứ lỡ hẹn vì muốn đi chung với đồng...
Back
Top