bagan

  1. R

    Tim ban dong hanh di Myanmar don nam moi :) (Yangoon-Bagan-Inle Lake- Yangoon)

    Hello moi nguoi, Minh va 1 nguoi ban vua moi book ve (VN airlines) di Myanmar voi overall schedule nhu sau: 28th Dec: landed Yangoon. Take night bus to Bagan. 29th, 30th, 31th: in Bagan. Don nam moi. 1st Jan: take bus to Inle Lake. Stay on the 2nd and leaving on the 3rd. 3rd Jan: take bus...
  2. L

    SAI GON – MYANMAR: Khám phá vùng đất bí ẩn (10 NGAY 24/08 TOI 02/09)

    Hi mọi người, 2 vợ chồng em dự tính đi Myanmar 10 ngày (25 tới 02/09). Dự kiến cung đường như sau (sẽ bổ sung chi tiết sau), mọi người cho em xin thêm ý kiến và anh chị em nào hứng thú tham gia cùng vợ chồng mình ^^ Ngày 1 (24/08): SAIGON - YANGOON 14H Đến Yangoon, khám phá vòng quanh thành...