kynang

  1. KNCN

    [Chia sẻ] 5 điều tuyệt đối không làm ở trạm xăng

    Ở trạm xăng, để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, mọi người nên cẩn trọng hết sức có thể. Tốt nhất ĐỪNG làm những điều sau đây: 1. KHÔNG sử dụng điện thoại di động (kể cả nghe, gọi, nhắn tin, hay thậm chí mở ra để...xem giờ). Điện thoại di động có thể biến thành mồi lửa và gây ra những vụ cháy nổ...