sabah

  1. N

    Malaysia: Snokel in Mabul island_ Sabah

    Snokel in Mabul island http://vnbackpacker.blogspot.com/ Mabul Island (Pulau Mabul ) is a small island off the south-east coast of Sabah in Malaysian Borneo. It first became popular due to its proximity to Sipadan Island. Few years back, it has gained its recognition as one...
  2. N

    Malaysia: Kota Kinabalu - Brunei: 6 ngày 5 đêm ( 15 - 20 May, 2013)

    http://vnbackpacker.blogspot.com/2013/08/kota-kinabalu-brunei-6-ngay-5-em-15-20.html Kota Kinabalu ( KK) là thủ phủ của bang Sabah thuộc bán đảo Borneo, tọa lạc phía đông Malaysia .Liên bang Malaysia bao gồm 13 bang nằm trên 2 đảo chính : Bán đảo phía tây tiếp giáp với Thái Lan và Singgapore...