What's new

visatrungquoc

  1. Kimni6497

    Visa Trung Quốc du lịch

    Những thủ tục cần có: + Hộ chiếu gốc + Hai hình 4*6 nền trắng ( hình mới nhất chụp dưới 3 tháng, tóc cột cao, thấy roc trán và 2 tai, áo sẫm màu) + CMND photo + Xác nhận việc làm/ sao y HĐLĐ + Đơn xin nghỉ phép + Xác nhận số dư tài khoản trên 50 triệu (nếu chưa đi nước nào hoặc nữ...
  2. K

    Nộp visa trung quốc ở lãnh sự quán TPHCM 1/2019

    Do cận tết chắc bà con ít đi nộp hay sao . Mà tới lúc 9h15 là được vô nộp luôn không đợi gì hết . Lúc tới có cò lại hỏi mình từ chối thẳng luôn . Bởi mình thấy nếu không ai thông qua cò hết thì nhanh hơn chứ để cho cò dắt chắc tụi nó cứ đứng chen cho khỏi ai vô luôn . Mình nộp 1 lần 11/2017 rồi...
Top