What's new

xin visa pháp

  1. D

    Visa Pháp.

    Chào, Có bác nào mới làm visa pháp tại TLS HCM cho hỏi bao lâu có visa kể từ ngày nộp ko ah? cám ơn.
  2. T

    [Chia sẻ] 15 ngày du lịch bụi tại Bắc Âu

    Thế là đã được tròn 5 tháng trờ về từ sau chuyến du lịch bụi Bắc Âu. Chúng tôi đã có 15 ngày đáng nhớ tại 4 quốc gia thuộc Bắc Âu xin đẹp. Cho đến hôm nay, ngồi viết lại hồi ký này, những cảm xúc vẫn còn nguyên trong chúng tôi. Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm, những cảm xúc có được sau...
Back
Top