What's new

[Chia sẻ] 100 địa điểm hot của Ontario - Canada

pentax647

Phượt quái
10. R.O.M (Royal Ontario Museum)

The ROM is offering FREE entry on the third Monday of every month

Vào Thứ Hai Đêm thứ ba mỗi tháng Miễn Phí, khách ROM sẽ có thể khám phá các phòng trưng bày và bộ sưu tập của Bảo tàng từ 5:30 chiều đến 8:30 tối, miễn phí.

Hồi xưa còn đi học nghèo mà cắn răng nhịn ăn mua vé vào, mà đâu chỉ có 1 lần đâu đúng là không công bằng tí nào