What's new

Ai đi ngang qua,xin vào giúp e.help me

diladencr7

Phượt thủ
Từ từ hả ra nước ngoài bé ơi,cứ đi trong nước trước đã,khi đủ kinh nghiệm,thông tin...và k thích trong nước hả ra nước ngoài,e còn trẻ mà lo gì.Như e tự giới thiệu chưa có kinh nghiệm gì,thông tin....mà đã ra nước ngoài cho chuyến đầu thì k ổn đâu.