[Chưa chốt đoàn] Bắc Ấn: Sikkim (Gangtok-Lachung-Lachen-Pelling-Darjeeling) - New Dehli - Agar Losar festival 2020 (22/2 - 2/3)

Tieu_Anh

Chủ nghĩa xê dịch
Chào bạn Hằng.

Mình có theo dõi page này của bạn và cũng muốn tham gia cùng nhưng không được vì thời gian bạn đi mình lại bận. Mình cũng đoán là có khả năng kế hoạch này khó đi vì cô vy đang diễn biến phức tạp. Nếu bạn vẫn còn kế hoạch này mà tầm tháng 07 hay 08 gì đó thì cho mình xin 1 vé mềm nhé. Số zalo mình là 0989579100. Face: Tiểu Anh.

Cảm ơn bạn