What's new

Cách vào chỉnh sửa tiêu đề Topic và sửa trạng thái từ chưa chốt đoàn sang chốt đoàn

tuantanocaleti

Phượt tử
Dear Sir/ Madam,

Bạn hướng dẫn cho mình Cách vào chỉnh sửa tiêu đề Topic và sửa trạng thái từ chưa chốt đoàn sang chốt đoàn.

Tks,
Tuantanocaleti
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
Khi có từ 20 bài viết trở lên thì bạn sẽ thấy công cụ để sửa tiêu đề (bao gồm cả sửa trạng thái) của topic.
 
Top