What's new

[Chia sẻ] Cao Bằng - Pác Bó | P1

Lucky174

Phượt tử
Nhà minh vừa đi chơi 1 vòng Đông Bắc (từ Tuyên Quang - Cao Bằng - Pác Bó - Cao Bằng - Bản Giốc - Bắc Sơn - Lạng Sơn)
Cả nhà đi hết 5 ngày.
Đây là video P1 chuyến từ Cao Bằng - Pác Bó , phải nói là ở trong Pác Bó quá đẹp, suối Lê Nin trong xanh.