What's new

[ĐANG BÀN] Chỉnh sửa bài viêt trong diễn đàn

Chuyenchemgio

Phượt tử
em có viết mấy bài bị lộ số điện thoại, nhưng mà ko tìm cách nào để xoá được, bực quá tìm cả buổi chiều ko ra, \