[Toàn quốc] Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Tuyến Hành Trình Xe 35 chỗ

HN - Chùa Hương - HN
Đầu Tuần 3.000.000
Cuối Tuần 3.500.000
HN -Chùa Thầy -Chùa Tây Phương
Đầu Tuần 3.000.000
Cuối Tuần 3.500.000
HN - Côn Sơn - Kiếp Bạc - HN
Đầu Tuần 3.500.000
Cuối Tuần 4.000.000
HN - Yên Tử - HN
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 5.000.000
HN-Yên Sơn-Mẫu Đồng Đăng-HN
Đầu Tuần 5.500.000
Cuối Tuần 6.000.000
HN-Mẫu Đồng Đăng-Công Đồng Bắc Lệ
Đầu Tuần 5.500.000
Cuối Tuần 6.000.000
HN - Yên Tử - Cửa Ông - HN 01 ngày
Đầu Tuần 7.000.000
Cuối Tuần 7.500.000
HN - Yên Tử - Cửa Ông - HN 02 ngày
Đầu Tuần 9.000.000
Cuối Tuần 10.000.000
HN - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Cửa Ông - HN

Đầu Tuần 8.000.000
Cuối Tuần 8.500.000
HN - Bái Đính - Tràng An
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 5.000.000
HN - Tây Thiên - Thiền Viện Trúc Lâm
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 5.000.000
HN - Chùa Trầm - Chùa Trăm gian - Tây Phương - Chùa Thầy -HN
Đầu Tuần 2.500.000
Cuối Tuần 3.000.000
HN - Đền Trần - Phủ Giầy - HN
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 5.000.000
HN - Đền Hùng - HN
Đầu Tuần 3.500.000
Cuối Tuần 4.000.000
HN - Động Thác Bờ - Hòa Bình - Hà Nội
Đầu Tuần 3.000.000
Cuối Tuần 3.500.000
HN - Chùa Dâu - Bút Tháp - Đền Đô - Đền bà chúa Kho
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 3.000.000
HN - Mộc Châu - HN
Đầu Tuần 6.500.000
Cuối Tuần 7.000.000
HN - Tuyên Quang - HN đi 11 đền
Đầu Tuần 5.000.000
Cuối Tuần 5.500.000
HN - Hạ Long - Tuần Châu - HN 01 ngày
Đầu Tuần 6.000.000
Cuối Tuần 6.500.000
HN - Hạ Long - Tuần Châu - HN 02 ngày
Đầu Tuần 7.500.000
Cuối Tuần 8.000.000
HN - Hạ Long - Tuần Châu - HN 03 ngày
Đầu Tuần 9.500.000
Cuối Tuần 10.000.000
HN - Cửa Lò - Quê Bác - HN 02 - 03 ngày
Đầu Tuần 11.500.000
Cuối Tuần 12.000.000
HN - Cửa Lò - Quê Bác - HN 04 ngày
Đầu Tuần 13.000.000
Cuối Tuần 13.500.000
HN - Hải Thịnh - Quất Lâm - HN
Đầu Tuần 6.500.000
Cuối Tuần 7.000.000
HN - Cát Bà - HN 02 ngày
Đầu Tuần 10.000.000
Cuối Tuần 10.500.000
HN - Cát Bà - HN 03 ngày
Đầu Tuần 11.000.000
Cuối Tuần 11.500.000
HN - Đồ Sơn - HN
Đầu Tuần 5.000.000
Cuối Tuần 5.500.000
HN - Sầm Sơn - HN 02 ngày
Đầu Tuần 9.000.000
Cuối Tuần 9.500.000
HN - city tour HN 01 ngày
Đầu Tuần 2.000.000
Cuối Tuần 2.500.000
HN - đón tiễn sân bay - HN
Đầu Tuần 1.500.000
Cuối Tuần 1.500.000
HN - đón tiễn Lạng Sơn - HN
Đầu Tuần 5.500.000
Cuối Tuần 6.000.000
HN -đền Bà Đế -Chùa Dư Hàng -Đình Hàng Kênh -HN
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 5.000.000
HN - Ông Bảy Bảo Hà - Lào Cai - HN
Đầu Tuần 8.000.000
Cuối Tuần 8.500.000
HN -Đền Sòng -Cô Chín - Đền Cuông -Đền Ông Hoàng Mười –HN
Đầu Tuần 9.500.000
Cuối Tuần 10.000.000
HN - Móng Cái - Trà Cổ - HN
Đầu Tuần 12.000.000
Cuối Tuần 12.500.000
HN - Bái Tử Long - HN
Đầu Tuần 8.000.000
Cuối Tuần 8.500.000
HN - Huế - Đà Nẵng - Hội An
Đầu Tuần 30.000.000
Cuối Tuần 30.500.000
HN - Quảng Trị - Huế
Đầu Tuần 26.000.000
Cuối Tuần 26.500.000
HN - Quảng Trị -HN
Đầu Tuần 20.500.000
Cuối Tuần 21.000.000
HN - Quảng Bình - HN
Đầu Tuần 20.000.000
Cuối Tuần 20.500.000
HN - Thiên Cầm ( Hà Tĩnh) - HN
Đầu Tuần 13.000.000
Cuối Tuần 13.500.000
HN - Thanh Hóa ( Hải Hòa)- HN
Đầu Tuần 9.500.000
Cuối Tuần 10.000.000
HN - Điện Biên - HN
Đầu Tuần 18.500.000
Cuối Tuần 19.000.000
HN - Sơn La - HN
Đầu Tuần 13.500.000
Cuối Tuần 14.000.000
HN - Mai Châu - HN
Đầu Tuần 6.000.000
Cuối Tuần 6.500.000
HN - Bến Bính ( đón tiễn 1 chiều -
Đầu Tuần 3.000.000
Cuối Tuần 3.500.000
HN - Lào Cai ( Sapa) - HN
Đầu Tuần 12.500.000
Cuối Tuần 13.000.000
HN - Sơn Tây - Đồng Mô
Đầu Tuần 2.500.000
Cuối Tuần 3.000.000
HN - Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang
Đầu Tuần 4.000.000
Cuối Tuần 4.500.000
HN - Thái Bình( Tiền Hải) - HN
Đầu Tuần 4.000.000
Cuối Tuần 4.500.000
HN - Tam Đảo- HN
Đầu Tuần 5.000.000
Cuối Tuần 5.500.000
HN - Hà Tây/ Bắc Ninh
Đầu Tuần 2.500.000
Cuối Tuần 3.000.000
HN - Vân Đồn - HN
Đầu Tuần 7.000.000
Cuối Tuần 7.500.000
HN - Khoang Xanh - Ba Vì - HN
Đầu Tuần 2.500.000
Cuối Tuần 3.000.000
HN - Quảng Bình -Quảng Trị - Đà Nẵng
Đầu Tuần 24.500.000
Cuối Tuần 25.000.000
HN - Cửa Lò - HN ( đón tiễn)
Đầu Tuần 11.000.000
Cuối Tuần 11.500.000
HN - Tân Thanh - Đông Kinh
Đầu Tuần 4.000.000
Cuối Tuần 4.500.000
HN -Đền Thượng Ba vì - HN
Đầu Tuần 2.500.000
Cuối Tuần 3.000.000
HN - Đền Trần - Thái Bình
Đầu Tuần 4.500.000
Cuối Tuần 5.000.000
 
Last edited:

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Tuyến Hành Trình Xe 29 chỗ thuê xe lễ hội đầu năm 2016

HN - Chùa Hương - HN
Đầu tuần 2.500.000
3.000.000
HN -Chùa Thầy -Chùa Tây Phương
Đầu tuần 2.500.000
Cuối tuần 3.000.000
HN - Côn Sơn - Kiếp Bạc - HN
Đầu tuần 3.000.000
Cuối tuần 3.500.000
HN - Yên Tử - HN
Đầu tuần 4.000.000
Cuối tuần 4.500.000
HN-Yên Sơn-Mẫu Đồng Đăng-HN
Đầu tuần 5.000.000
Cuối tuần 5.500.000
HN-Mẫu Đồng Đăng-Công Đồng Bắc Lệ
Đầu tuần 5.000.000
Cuối tuần 5.500.000
HN - Yên Tử - Cửa Ông - HN 01 ngày
Đầu tuần 6.500.000
Cuối tuần 7.000.000
HN - Yên Tử - Cửa Ông - HN 02 ngày
Đầu tuần 8.500.000
Cuối tuần 9.500.000
HN - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Cửa Ông - HN
Đầu tuần 7.000.000
Cuối tuần 7.500.000
HN - Bái Đính - Tràng An
Đầu tuần 4.000.000
Cuối tuần 4.500.000
HN - Tây Thiên - Thiền Viện Trúc Lâm
Đầu tuần 4.000.000
Cuối tuần 4.500.000
HN - Chùa Trầm - Chùa Trăm gian - Tây Phương - Chùa Thầy -HN
Đầu tuần 2.000.000
Cuối tuần 2.500.000
HN - Đền Trần - Phủ Giầy - HN
Đầu tuần 4.000.000
Cuối tuần 4.500.000
HN - Đền Hùng - HN
Đầu tuần 3.000.000
Cuối tuần 3.500.000
HN - Động Thác Bờ - Hòa Bình - Hà Nội
Đầu tuần 2.500.000
Cuối tuần 3.000.000
HN - Chùa Dâu - Bút Tháp - Đền Đô - Đền bà chúa Kho
Đầu tuần 3.500.000
Cuối tuần 2.500.000
HN - Mộc Châu - HN
Đầu tuần 6.000.000
Cuối tuần 6.500.000
HN - Tuyên Quang - HN đi 11 đền
Đầu tuần 4.500.000
Cuối tuần 4.000.000
HN - Hạ Long - Tuần Châu - HN 01 ngày
Đầu tuần 5.500.000
Cuối tuần 6.000.000
HN - Hạ Long - Tuần Châu - HN 02 ngày
Đầu tuần 7.000.000
Cuối tuần 7.500.000
HN - Hạ Long - Tuần Châu - HN 03 ngày
Đầu tuần 9.000.000
Cuối tuần 9.500.000
HN - Cửa Lò - Quê Bác - HN 02 - 03 ngày
Đầu tuần 11.000.000
Cuối tuần 11.500.000
HN - Cửa Lò - Quê Bác - HN 04 ngày
Đầu tuần 12.500.000
Cuối tuần 13.000.000
HN - Hải Thịnh - Quất Lâm - HN
Đầu tuần 6.000.000
Cuối tuần 6.500.000
HN - Cát Bà - HN 02 ngày
Đầu tuần 9.500.000
Cuối tuần 10.000.000
HN - Cát Bà - HN 03 ngày
Đầu tuần 10.500.000
Cuối tuần 11.000.000
HN - Đồ Sơn - HN
Đầu tuần 4.500.000
Cuối tuần 5.000.000
HN - Sầm Sơn - HN 02 ngày
Đầu tuần 8.500.000
Cuối tuần 9.000.000
HN - city tour HN 01 ngày
Đầu tuần 1.700.000
Cuối tuần 2.000.000
HN - đón tiễn sân bay - HN
Đầu tuần 1.000.000
Cuối tuần 1.000.000
HN - đón tiễn Lạng Sơn - HN
Đầu tuần 5.000.000
Cuối tuần 5.500.000
HN -đền Bà Đế -Chùa Dư Hàng -Đình Hàng Kênh -HN
Đầu tuần 4.000.000
Cuối tuần 4.500.000
HN - Ông Bảy Bảo Hà - Lào Cai - HN
Đầu tuần 7.500.000
Cuối tuần 8.000.000
HN -Đền Sòng -Cô Chín - Đền Cuông -Đền Ông Hoàng Mười –HN
Đầu tuần 8.500.000
Cuối tuần 9.500.000
HN - Móng Cái - Trà Cổ - HN
Đầu tuần 11.500.000
12.000.000
HN - Bái Tử Long - HN
Đầu tuần 7.500.000
Cuối tuần 8.000.000
HN - Huế - Đà Nẵng - Hội An
Đầu tuần 29.500.000
Cuối tuần 30.000.000
HN - Quảng Trị - Huế
Đầu tuần 25.500.000
Cuối tuần 26.000.000
HN - Quảng Trị -HN

Đầu tuần 20.000.000
Cuối tuần 20.500.000
HN - Quảng Bình - HN
Đầu tuần 18.500.000
Cuối tuần 17.000.000
HN - Thiên Cầm ( Hà Tĩnh) - HN
Đầu tuần 12.500.000
Cuối tuần 13.000.000
HN - Thanh Hóa ( Hải Hòa)- HN
Đầu tuần 9.000.000
Cuối tuần 9.500.000
HN - Điện Biên - HN
Đầu tuần 18.000.000
Cuối tuần 18.500.000
HN - Sơn La - HN
Đầu tuần 13.000.000
Cuối tuần 13.500.000
HN - Mai Châu - HN
Đầu tuần 5.500.000
Cuối tuần 6.000.000
HN - Bến Bính ( đón tiễn 1 chiều -

Đầu tuần 2.500.000
Cuối tuần 3.000.000
HN - Lào Cai ( Sapa) - HN
Đầu tuần 12.000.000
Cuối tuần 12.500.000
HN - Sơn Tây - Đồng Mô
Đầu tuần 2.000.000
Cuối tuần 2.500.000
HN - Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang

Đầu tuần 3.500.000
Cuối tuần 4.000.000
HN - Thái Bình( Tiền Hải) - HN
Đầu tuần 3.500.000
Cuối tuần 4.000.000
HN - Tam Đảo- HN
Đầu tuần 3.500.000
Cuối tuần 4.000.000
HN - Hà Tây/ Bắc Ninh
Đầu tuần 2.000.000
Cuối tuần 2.500.000
HN - Vân Đồn - HN
Đầu tuần 6.500.000
Cuối tuần 6.000.000
HN - Khoang Xanh - Ba Vì - HN
Đầu tuần 2.000.000
Cuối tuần 2.500.000
HN - Quảng Bình -Quảng Trị - Đà Nẵng
Đầu tuần 24.000.000
Cuối tuần 24.500.000
HN - Cửa Lò - HN ( đón tiễn)
Đầu tuần 10.500.000
Cuối tuần 11.000.000
HN - Tân Thanh - Đông Kinh
Đầu tuần 3.500.000
Cuối tuần 4.000.000
HN -Đền Thượng Ba vì - HN
Đầu tuần 2.000.000
Cuối tuần 2.500.000
HN - Đền Trần - Thái Bình

Đầu tuần 4.000.000
Cuối tuần 4.500.000
 
Last edited:

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Công ty cổ phần du lịch và vận tải Minh Anh (MAC transport)
0967.931.507 - 043.297.9139
Là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe 4-45 chỗ giá rẻ tại Hà Nội. Với dàn xe đầy đủ chủng loại cho thuê từ 04 -45 chỗ. Lái xe cùng phụ xe được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp phục vụ khách hàng một cách văn minh, lịch sự và am hiểu tuyến điểm, cung đường nhất. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao chuyên phục vụ khách hàng khi có nhu cầu thuê xe, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ cho thuê xe giá rẻ 4-45 chỗ khi có nhu cầu như:
- Cho thuê xe đi du lịch
- Cho thuê xe đi chụp ảnh cưới - ảnh kỷ yếu.
-Cho thuê xe đi lễ đền chùa, đi hầu cầu phúc cầu lộc đầu năm
- Cho thuê xe cưới hỏi, phục vụ khách công vụ, thương mại và hội nghị.
- Cho thuê xe theo tháng đưa đón học sinh , công nhân, hợp đồng dài hạn....
- Cho thuê xe đưa đón nhân viên về quê ăn tết.
- Cho thuê xe vip, xe dcar, xe siêu sang....
. Xe số sàn , số tự động đời mới, máy lạnh
Với tiêu chí chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã nhập về các dòng xe đời mới điều hòa máy lạnh, cửa bung, ghế và nội thất châu âu. hệ thống chống sốc bầu hơi cực tốt tạo cảm giác thư thái và êm ái khi khách hàng di chuyển nên được rất nhiều khách hàng thuê xe ưa chuộng. Qua nhiều năm phục vụ, MAC transport là một trong những công ty cho thuê xe 4- 7- 16-29-35-45 chỗ được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch:
Xe 4 chỗ : Mercedes , Camry , altis , vios , i10 sedan , morning, audi, bentley
Xe 7 chỗ : Fortuner , innova , captiva, pajero, carnival, santafe
Xe 16 chỗ : Ford Transit , Mercedes Spinter
Xe 29 chỗ : huyndai County, limousine
Xe 35 chỗ : samco, aero town
Xe 45 chỗ : universe , hi-class , Aero space
Mọi chi tiết xin liên hệ MAC travel and transport
0967.931.507- 043.297.9139
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Công ty cổ phần du lịch và vận tải Minh Anh (MAC transport)
0967.931.507 - 043.297.9139
Là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe 4-45 chỗ giá rẻ tại Hà Nội. Với dàn xe đầy đủ chủng loại cho thuê từ 04 -45 chỗ. Lái xe cùng phụ xe được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp phục vụ khách hàng một cách văn minh, lịch sự và am hiểu tuyến điểm, cung đường nhất. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao chuyên phục vụ khách hàng khi có nhu cầu thuê xe, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ cho thuê xe giá rẻ 4-45 chỗ khi có nhu cầu như:
- Cho thuê xe đi du lịch
- Cho thuê xe đi chụp ảnh cưới - ảnh kỷ yếu.
-Cho thuê xe đi lễ đền chùa, đi hầu cầu phúc cầu lộc đầu năm
- Cho thuê xe cưới hỏi, phục vụ khách công vụ, thương mại và hội nghị.
- Cho thuê xe theo tháng đưa đón học sinh , công nhân, hợp đồng dài hạn....
- Cho thuê xe đưa đón nhân viên về quê ăn tết.
- Cho thuê xe vip, xe dcar, xe siêu sang....
. Xe số sàn , số tự động đời mới, máy lạnh
Với tiêu chí chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã nhập về các dòng xe đời mới điều hòa máy lạnh, cửa bung, ghế và nội thất châu âu. hệ thống chống sốc bầu hơi cực tốt tạo cảm giác thư thái và êm ái khi khách hàng di chuyển nên được rất nhiều khách hàng thuê xe ưa chuộng. Qua nhiều năm phục vụ, MAC transport là một trong những công ty cho thuê xe 4- 7- 16-29-35-45 chỗ được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch:
Xe 4 chỗ : Mercedes , Camry , altis , vios , i10 sedan , morning, audi, bentley
Xe 7 chỗ : Fortuner , innova , captiva, pajero, carnival, santafe
Xe 16 chỗ : Ford Transit , Mercedes Spinter
Xe 29 chỗ : huyndai County, limousine
Xe 35 chỗ : samco, aero town
Xe 45 chỗ : universe , hi-class , Aero space
Mọi chi tiết xin liên hệ MAC travel and transport
0967.931.507- 043.297.9139
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Công ty cổ phần du lịch và vận tải Minh Anh (MAC transport)
0967.931.507
Là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe 4-45 chỗ giá rẻ tại Hà Nội. Với dàn xe đầy đủ chủng loại cho thuê từ 04 -45 chỗ. Lái xe cùng phụ xe được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp phục vụ khách hàng một cách văn minh, lịch sự và am hiểu tuyến điểm, cung đường nhất. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao chuyên phục vụ khách hàng khi có nhu cầu thuê xe, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ cho thuê xe giá rẻ 4-45 chỗ khi có nhu cầu như:
- Cho thuê xe đi du lịch
- Cho thuê xe đi chụp ảnh cưới - ảnh kỷ yếu.
-Cho thuê xe đi lễ đền chùa, đi hầu cầu phúc cầu lộc đầu năm
- Cho thuê xe cưới hỏi, phục vụ khách công vụ, thương mại và hội nghị.
- Cho thuê xe theo tháng đưa đón học sinh , công nhân, hợp đồng dài hạn....
- Cho thuê xe đưa đón nhân viên về quê ăn tết.
- Cho thuê xe vip, xe dcar, xe siêu sang....
. Xe số sàn , số tự động đời mới, máy lạnh
Với tiêu chí chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã nhập về các dòng xe đời mới điều hòa máy lạnh, cửa bung, ghế và nội thất châu âu. hệ thống chống sốc bầu hơi cực tốt tạo cảm giác thư thái và êm ái khi khách hàng di chuyển nên được rất nhiều khách hàng thuê xe ưa chuộng. Qua nhiều năm phục vụ, MAC transport là một trong những công ty cho thuê xe 4- 7- 16-29-35-45 chỗ được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch:
Xe 4 chỗ : Mercedes , Camry , altis , vios , i10 sedan , morning, audi, bentley
Xe 7 chỗ : Fortuner , innova , captiva, pajero, carnival, santafe
Xe 16 chỗ : Ford Transit , Mercedes Spinter
Xe 29 chỗ : huyndai County, limousine
Xe 35 chỗ : samco, aero town
Xe 45 chỗ : universe , hi-class , Aero space
Mọi chi tiết xin liên hệ MAC travel and transport
0967.931.507
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

xe 45 chỗ đi Yên Tử - Chùa Ba VàngMỗi dịp cuối năm, không khi tết đến xuân về lại làm chúng ta háo hức chờ đón từng ngày, Trong không khí đó, công ty cổ phần MAC transport xin kính gửi tới quý khách hàng báo giá xe du lịch lễ hội du xuân đầu năm 2016. Đây là cơ hội cho người người nhà nhà khám phá du lịch, cầu lộc, phát tài, gặp nhiều may mắn trong năm tiếp theo. Quý khách hàng hãy tham khảo và đăng ký ngay từ hôm nay để có mức giá xe tốt nhất.
Contact hotline 0967.931.507 để được phục vụ chu đáo.
Chi tiết
Công ty cho thuê xe du lịch tại Hà Nội xin được báo giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ từ Hà Nội đi Yên Tử - Chùa Ba Vàng như sau:

Lịch trình: Hà Nội - Yên Tử - Chùa Ba Vàng - Hà Nội
Giá tiền:
Đi trong ngày: + 7.000.000 ( Giá thuê xe đi đầu tuần - từ thứ 2 đến thứ 5)
+8.000,000 VNĐ
( Giá thuê xe đi cuối tuần - từ thứ 6 đến Chủ Nhật)
Ghi chú:
- Giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ từ Hà Nội đi Yên Tử - Chùa Ba Vàng đã bao gồm chi phí cầu phà, bến Bãi, Xăng dầu
- Giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ từ Hà Nội đi Yên Tử - Chùa Ba Vàng chưa bao gồm: 10% thuế VAT, Ăn nghỉ lái xe theo đoàn

Báo giá dịch vụ thuê xe du lịch trên áp dụng trong năm 2016

Chú ý: Giá cho thuê xe du lịch có thể thay đổi theo từng thời điểm phụ thuộc vào thời điểm đặt xe để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ hotline: 0986.507.399
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Trang thiết bị và nội thất của xe Toyota Altis 4 chỗ:
- Màu sơn xe: màu bạc .
- Ghế bọc da, tạo cảm giác ngồi êm ái
- Dàn âm thanh ổ đĩa CD
- Không gian nội thất trong xe tiện nghi và khoáng đạt tạo cảm giác thoái mái cho lái xe và người ngồi trong xe
- Dàn điều hòa với 2 chiều nóng lạnh
: Báo giá chi tiết cho thuê xe Toyota Altis 4 chỗ theo tháng:
Số ngày chạy xe/tháng 22 ngày
Thời gian làm việc 10 giờ/ngày
Km định mức 2.200 km
Đơn giá hợp đồng 22.000.000 đ
Phát sinh km 7.000 đ
Ngoài giờ 60.000 đ
Lưu ý: - Báo giá sẽ thay đổi nếu khách hàng có yêu cầu về thời gian làm việc và số km định mức .
Giá cho thuê xe tháng đã bao gồm:
- Xe ô tô, lái xe và lương lái xe
- Chi phí vận hành xe như : xăng dầu, bảo dưỡng , phí gửi xe qua đêm ở Hà Nội
- Bảo hiểm dân sự cho người ngồi trên xe
Giá thuê xe không bao gồm:
- Thuế VAT 10%
- Phí đỗ xe ban ngày, lệ phí cầu đường khi đi ngoại tỉnh , sân bay
- Các phát sinh khác: ngoài giờ, lưu đêm, km phát sinh , làm việc ngày chủ nhật, Lễ Tết .

Các yêu cầu khi ký hợp đồng cho thuê xe tháng:
- Hợp đồng thuê xe ký tối thiểu 3 tháng trở lên
- Thanh toán : sau khi kết thúc 1 tháng sử dụng xe ,
- Giá thuê xe trên áp dụng cho khách hàng thuê xe hàng ngày xuất phát tại Hà Nội
- Nếu khách muốn thuê xe cố định ở ngoại tỉnh , xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để có báo giá chi tiết
Cam kết chất lượng xe:
- Đảm bảo chất lượng xe luôn hoạt động tốt , ổn định và an toàn
- Lái xe được đào tạo chuyên nghiệp , chu đáo, tiếng Anh giao tiếp, thông thạo đường sá.
- Nếu khách hàng không hài lòng về Lái xe và xe ô tô thì được quyền yêu cầu đổi lái xe và xe ô tô
- Xe ô tô luôn được vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi và an toàn .
Chi tiết
Quý khách có thể đặt cho thuê xe tháng trực tiếp qua website này hoặc bằng các phương thức sau:
- Ký hợp đồng tại địa chỉ của khách hàng.
- Ký hợp đồng tại địa chỉ Công ty chúng tôi
- Xác nhận đặt xe qua điện thoại (áp dụng với các khách hàng thân thuộc): 0967.931.507/ 0168.448.1979
Quý Khách liên hệ đặt xe sớm sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt cùng dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ .
http://www.dulichgiaremag.net/
contact 0967931507
số 10 tổ 3 phú đô - Nam Từ Liêm - Hà Nội
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều quý khách, hằng năm, công ty cổ phần vận tải Minh Anh đều triển khai dịch vụ cho thuê xe đưa đón nhân viên về quê ăn tết. Chúng tôi luôn có nhiều loại xe đời mới, chuyên vận chuyển khách du lịch từ 16 chỗ đến 45 chỗ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê xe tết của các doanh nghiệp có nhu cầu đưa đón nhân viên về các tỉnh xa đón xuân.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng dòng xe, loại xe và số chỗ phù hợp để có thể tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái cho hành khách để đưa đón công nhân viên về quê sum họp với những người thân yêu. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo các công ty, tổ chức đối với nhân viên vừa đảm bảo an toàn, giúp mọi người về quê kịp thời gian đón tết.

Để thuê được xe tết phù hợp với nhu cầu, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý quý khách cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau:
- Xác định nhu cầu cần thuê xe: số chỗ, dòng xe, …
- Đăng kí thuê xe tết sớm để nhận được những ưu đãi
- So sánh, đối chiếu mức giá giữa các đại lý
- Chọn đơn vị cho thuê xe tết uy tín

( Áp dụng trong dịp tết nguyên đán 2015)

Giá xe bao gồm:
* Xe và lái xe, lương lái xe, Xăng dầu, phí cầu đường, bảo hiểm hành khách ngồi trên xe,

Giá xe không bao gồm:
* Ăn uống trên đường đi
* Thuê GTGT 10%
Lưu ý:
* Giá cho thuê xe tết được tính trên 1 lượt đi,
* Điểm đón tại các KCN lân cận Hà Nội, Điểm trả là trung tâm các thành phố thị xã của tỉnh
* Mỗi hành khách chỉ được mang theo hành lý cá nhân khi lên xe và phù hợp với loại xe, không mang hành lý cồng kềnh.
1. Nghệ An
Xe 45 giá 8.000.000
Xe 35 giá 9.600.000
Xe 29 giá 11,200,000
Xe 16 giá 14,000,000
2 Thanh Hóa
Xe 45 giá 5.000.000
Xe 35 giá 6.000.000
Xe 29 giá 6,800,000
Xe 16 giá 9,000,000
3 Nam định
Xe 45 giá 4.500.000
Xe 35 giá 5.000.000
Xe 29 giá 5,500,000
Xe 16 giá 6,500,000
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Cho thuê xe cưới BMW
Đám cưới trong nội thành - không chờ tiệc:
: : : Lịch trình cho thuê xe cưới. :

Xe BMW-750 I đón chú rể ở Nhà Trai – đến Nhà Gái đón cô dâu – đưa về Nhà Trai làm lễ Gia tiên – Đưa ra Nhà hàng (kết thúc)
- Thời gian : 04 giờ.
- Km định mức : 50 km.
- Giá thuê xe : 4.500.000 đ
- Không bao gồm : Hoa cưới trang trí xe
- Phát sinh (nếu có) : - Vượt km : 50.000 đ/km
- Ngoài giờ: 300.000 đ/giờ.
Đám cưới trong nội thành - có chờ tiệc:
: : : Lịch trình cho thuê xe cưới. :

Xe BMW-750 I đón chú rể ở Nhà Trai – đến Nhà Gái đón cô dâu – đưa về Nhà Trai làm lễ Gia tiên – Đưa ra Nhà hàng (chờ ăn tiệc) - Nhà Trai (kết thúc)
- Thời gian : 06 giờ.
- Km định mức : 100 km.
- Giá thuê xe : 5.500.000 đ
- Không bao gồm : Hoa cưới trang trí xe
- Phát sinh (nếu có) : - Vượt km : 50.000 đ/km
- Ngoài giờ: 300.000 đ/giờ.

Đám cưới ngoại thành Hà Nội - ngoại tỉnh:

- Quý khách có thể đặt dịch vụ cho thuê xe cưới trực tiếp qua website này hoặc bằng các phương thức sau:
- Ký hợp đồng tại địa chỉ của khách hàng.
- Ký hợp đồng tại Công ty chúng tôi:
- Hoặc vui lòng liên hệ: 0967.931.507/ 0168.448.1979
 

magtravel

Phượt thủ
Re: Cho thuê xe du lịch 04-45 chỗ giá rẻ tự lái và có lái tại Hà Nội

Trang thiết bị và nội thất của xe Toyota Fortuner V 2.7 , 2 cầu, 7 chỗ:
- Màu sơn xe: màu bạc hoặc đen, xám.
- Ghế bọc da, tạo cảm giác ngồi êm ái
- Dàn âm thanh ổ đĩa CD
- Không gian nội thất trong xe tiện nghi và khoáng đạt tạo cảm giác thoái mái cho lái xe và người ngồi trong xe
- Dàn điều hòa với 2 chiều nóng lạnh
- Xe dùng cả cho các hành trình đi miền núi xa xôi, hiểm trở và đường xấu.
: Báo giá chi tiết cho thuê xe tháng Toyota Fortuner V , 7 chỗ theo tháng:
Chốt 26 ngày/tháng với đơn giá 33.000.000vnd/tháng.
phát sinh km: 11.000vnd/km
phát sinh giờ: 70,000d/giờ
Chủ nhật:1.200.000vnd​
Lưu ý: - Báo giá sẽ thay đổi nếu khách hàng có yêu cầu về thời gian làm việc và số km định mức .
Giá cho thuê xe tháng đã bao gồm:
- Xe ô tô, lái xe và lương lái xe
- Chi phí vận hành xe như : xăng dầu, bảo dưỡng , phí gửi xe qua đêm ở Hà Nội
- Bảo hiểm dân sự cho người ngồi trên xe
Giá cho thuê xe tháng không bao gồm:
- Thuế VAT 10%
- Phí đỗ xe ban ngày, lệ phí cầu đường khi đi ngoại tỉnh , sân bay
- Các phát sinh khác: ngoài giờ, lưu đêm, km phát sinh , làm việc ngày chủ nhật, Lễ Tết .
Các yêu cầu khi ký hợp đồng cho thuê xe tháng:
- Hợp đồng thuê xe ký tối thiểu 3 tháng trở lên
- Thanh toán : sau khi kết thúc 1 tháng sử dụng xe ,
- Giá thuê xe trên áp dụng cho khách hàng thuê xe hàng ngày xuất phát tại Hà Nội
- Nếu khách muốn thuê xe cố định ở ngoại tỉnh , xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để có báo giá chi tiết
Cam kết chất lượng cho thue xe :
- Đảm bảo chất lượng xe luôn hoạt động tốt , ổn định và an toàn
- Lái xe được đào tạo chuyên nghiệp , chu đáo, tiếng Anh giao tiếp, thông thạo đường sá.
- Nếu khách hàng không hài lòng về Lái xe và xe ô tô thì được quyền yêu cầu đổi lái xe và xe ô tô .
- Xe ô tô luôn được vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi và an toàn .
Chi tiết
Quý khách có thể đặt dịch vụ cho thue xe trực tiếp qua website này hoặc bằng các phương thức sau:
- Ký hợp đồng tại địa chỉ của khách hàng.
- Ký hợp đồng tại địa chỉ Công ty chúng tôi
- Xác nhận đặt xe qua điện thoại (áp dụng với các khách hàng thân thuộc):
0967.931.507/ 0168.448.1979
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,689
Bài viết
1,081,006
Members
180,681
Latest member
Vuhoa2603
Top