What's new

[Tin tức] Chương trình lễ hội trà B'Lao 2010 (25-27/12/2010)

tra.jpg

Chương trình Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - Năm 2010. 25-27/12/2010

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

1. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là một sự kiện kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhằm quảng bá thương hiệu trà của tỉnh, đặc biệt là thương hiệu trà B’Lao và các địa phương vùng trà lân cận, là vùng đất nổi tiếng trên cả nước về diện tích trồng trà, chất lượng sản phẩm trà và số lượng doanh nghiệp kinh doanh ngành trà, đồng thời cũng là cơ hội quảng bá cho ngành trà Việt Nam.

BaoLoc-2904201043.jpg

2. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là ngày hội lớn gắn với niềm tự hào của những người trồng và chế biến, kinh doanh trà, đặc biệt chú ý đến việc tôn vinh đối tượng nông dân ở các làng trà; công nhân ở các cơ sở, đơn vị sản xuất; các doanh nghiệp kinh doanh trà.

3. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là dịp để các làng trà, doanh nghiệp, cá nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu, quảng bá thương hiệu trà; tạo môi trường thuận lợi hợp tác đầu tư để ngành Trà Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
BaoLoc-2904201032.jpg


CHỦ ĐỀ:
- Chủ đề hoạt động của lễ hội văn hóa trà lần thứ III - 2010: “Bay xa hương trà B’Lao”

THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Từ ngày 25 đến 27 tháng 12 năm 2010, từ thứ bảy đến thứ hai (3 ngày).

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC:
Thành phố Bảo Lộc và các địa phương huyện Bảo Lâm, Di Linh và Tp. Đà Lạt trong đó Thành phố Bảo Lộc là trung tâm của lễ hội.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Lễ hội văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - năm 2010 kết cấu với 3 chương trình lớn:
- Chương trình chính (gồm 5 hoạt động).
- Chương trình hưởng ứng (gồm 7 hoạt động).
- Chương trình mở (gồm 8 chương trình).

BaoLoc-290420106.jpg


1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:
Bao gồm các hoạt động: Lễ khai mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổng kết lễ hội, Hội thảo khoa học, triển lãm, lễ tôn vinh người làm trà, diễu hành xe hoa đường phố, cụ thể như sau

1.1. Lễ khai mạc:
- Thời gian: Lễ khai mạc lúc 20 giờ 00 tối 25/12/2010 (thứ bảy).
Lễ khai mạc có gắn với chương trình tôn vinh người làm trà của địa bàn Bảo Lộc.
- Địa điểm lễ khai mạc: Quảng trường 28/3 Thành phố Bảo Lộc.
* Chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổng kết lễ hội:
- Thời gian: Lúc 19 giờ 30 tối 27/12/2010.
- Địa điểm: Quảng trường 28/3 Thành phố Bảo Lộc.

1.2. Chương trình lễ tôn vinh người làm trà:
* Nội dung:
- Tôn vinh Nông dân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trà Lâm Đồng trong năm 2010.
- Động viên phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thông qua quá trình lao động, sáng tạo, khuyến khích mọi nhân tố, nguồn lực góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành Trà Việt Nam.
* Chủ đề: Chương trình trao “Kỷ niệm chương vì sự phát triển của ngành Trà Việt Nam năm 2010”.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình lễ tôn vinh người làm trà sẽ tổ chức độc lập ở bốn địa phương: Thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh và Thành phố Bảo Lộc.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: Do các địa phương Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lâm xác định thời gian cụ thể trong những ngày diễn ra lễ hội.
- Địa điểm: + Thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh do UBND các địa phương chọn và thống nhất địa điểm.
+ Đối với thành phố Bảo Lộc tại Sân khấu Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc vào tối ngày 25/12/2010 và gắn với chương trình khai mạc lễ hội.

BaoLoc-2904201047.jpg


1.3. Hội thảo khoa học:
* Nội dung:
- Định hướng xây dựng thương hiệu Trà B’Lao, phát triển ngành Trà tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.
- Tập hợp sự đóng góp của nhiều giới, nhiều ngành, đặc biệt là ý kiến của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh ngành Trà nhằm tìm các giải pháp đưa sản phẩm Trà đến gần hơn với cuộc sống hiện đại, thúc đẩy ngành trà phát triển bền vững và mở ra cơ hội giao thương, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
* Chủ đề: “Những biện pháp và điều kiện để ngành Trà Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập thành công”.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: Sáng ngày chủ nhật, 26 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm: Khu du lịch Hoa Tài Ngọc Châu (Xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc)
* Hình thức thể hiện:
- Hội thảo tọa đàm, báo cáo tham luận và tổng kết bế mạc. Ban soạn thảo sau đó hoàn thành các báo cáo chuyên đề, đề tài khoa học.
* Quy mô hội thảo: Từ 160 - 180 đại biểu là đại diện các địa phương làm trà, các doanh nghiệp kinh doanh ngành trà trong và ngoài tỉnh.
BaoLoc-2904201044.jpg


1.4. Triển lãm:
* Nội dung:
- Triển lãm giới thiệu các Thương hiệu Trà; những đặc trưng về Văn hóa Trà của các Danh Trà, Làng Trà; các dự án, mô hình phát triển ngành Trà; các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất Trà…
- Trưng bày và bán sản phẩm Trà, các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến ẩm thực Trà sản xuất trong nước hoặc liên doanh sản xuất giữa Việt Nam với nước ngoài.
* Chủ đề: “Triển lãm ngành Trà Việt Nam, Lâm Đồng 2010”.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: Khai mạc vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2010 và duy trì đến hết ngày 29/12/2010.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ & kinh tế Bảo Lộc.
* Hình thức thể hiện:
- Ban tổ chức mời gọi các Danh Trà, Làng Trà, các đơn vị sản xuất và kinh doanh Trà trên phạm vi cả nước tham gia triển lãm giới thiệu các Thương hiệu Trà, những đặc trưng về Văn hóa Trà cũng như các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất Trà…; hình thành các khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Trà, các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến ẩm thực Trà sản xuất trong nước hoặc liên doanh sản xuất giữa Việt Nam với nước ngoài.
- Các địa phương như thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt tổ chức trưng bày các sơ đồ qui hoạch tổng thể ngành Trà, các dự án, mô hình phát triển ngành Trà và các hoạt động nổi bật của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương.
BaoLoc-2904201027.jpg
 
1.5. Diễu hành đường phố:
* Nội dung:
- Tổ chức vận động sáng tác mẫu xe hoa, thiết kế và thực hiện xe hoa chào mừng Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - 2010.
- Tổ chức chương trình diễu hành xe hoa giới thiệu về các đơn vị, doanh nghiệp, các làng Trà và cổ động tuyên truyền cho Lễ hội. Quy mô số lượng từ 30 - 40 xe hoa.
* Chủ đề: “Trà Việt: phát triển bền vững - Hội nhập thành công”.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: tổ chức các chương trình diễu hành từ ngày 24 đến 27 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm: Các tuyến đường trung tâm Tp. Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt.

BaoLoc-2904201036.jpg


2. CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG:
2.1. Chương trình tham quan vùng nguyên liệu trà:
* Nội dung:
- Tổ chức các đoàn tham quan cho đại biểu và du khách nhằm giới thiệu thế mạnh và tiềm năng phát triển của vùng nguyên liệu Trà tỉnh Lâm Đồng cũng như công nghệ sản xuất Trà của một số đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu tại tỉnh lâm Đồng.
* Chủ đề: “Hương sắc Trà B’Lao ”
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: ngày 26 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm:
Tại thành phố Bảo Lộc: Công ty Trà & cà phê Tâm Châu, Cty Trà Phương Nam.
Tại huyện Bảo lâm: Công ty cổ phần Chè Minh Rồng .
Tại huyện Di Linh: Công ty TNHH VinaSuzuki.
Tại thành phố Đà Lạt: Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt.

BaoLoc-2904201049.jpg


2.2. Hội thi hái trà:
* Nội dung:
- Tổ chức “Hội thi hái Trà” trên các nông trường, các đơn vị sản xuất nguyên liệu Trà của tỉnh nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong Nông dân -những người làmTrà, các doanh nghiệp và trong nhân dân.
* Chủ đề: “Nụ cười bội thu”
* Địa điểm:
- Vòng sơ khảo: tổ chức tại các địa phương.
- Tại thành phố Bảo Lộc: Công ty Trà & cà phê Tâm Châu và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Tại huyện Bảo Lâm: Công ty cổ phần Chè Minh Rồng và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Tại huyện Di Linh: Công ty TNHH VinaSuzuki và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Tại thành phố Đà Lạt: Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Vòng chung khảo: tổ chức tại Nông trường ĐamB’ri - Công ty Trà-cà phê Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc.

BaoLoc-2904201031.jpg

2.3. Chương trình trực quan “Phố trà mến khách”:
* Nội dung:
Hình thành phố trang trí trực quan chủ đề “Hương Trà B’Lao” với sự tham gia của các danh Trà nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động này diễn ra trên các tuyến đường có nhiều hiệu Trà, danh Trà thuộc các địa phương thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm Di Linh và thành phố Đà Lạt.
* Chủ đề: “Hương Trà B’Lao”
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: từ ngày 20 - 29 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm:
+ Tại thành phố Bảo Lộc: Tuyến đường Trần Phú từ hiệu Trà Tứ Hải (Ngã ba Trần Phú - Nguyễn Văn Trỗi) đến hiệu Trà Tiến Đạt (khu vực Trần Phú - Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến).
+ Tại các huyện Bảo lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt: Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức trang trí trực quan tại các đơn vị, cơ sở sản suất và kinh doanh Trà trên địa bàn các địa phương.
* Hình thức thể hiện:
- Tổ chức trang trí trực quan bằng Lồng đèn hoặc Biểu trưng theo mẩu của Ban tổ chức, thống nhất về các yếu tố thẩm mỹ, đặc trưng văn hóa…đảm bảo tính đồng bộ trên suốt tuyến đường, trong từng khu vực.
- Tập trung trang trí đậm đà bản sắc Văn hóa tại các hiệu Trà, danh Trà trên phạm vi Phố Trà, đặc biệt chú trọng các yếu tố đồng phục nhân viên, tác phong phục vụ…Cần thiết nhân rộng mô hình tiếp thị thân thiện, gần gũi theo phong cách mời Trà như danh Trà Trâm Anh đã áp dụng từ lâu, mà nay đã trở thành nét văn hóa thương hiệu khá thành công.

2.4. Chương trình văn nghệ “Sắc màu Nam Tây nguyên”
- Thời gian: Sáng và Chiều 03 ngày từ 25/12 đến 27/12/2010.
- Địa điểm: Khu du lịch Thác Damb’ri (thôn 14 Xã DamB’ri - Bảo Lộc).
- Đơn vị thực hiện: Cty Trà Cà phê Tâm Châu.

2.5. Chương trình Ca nhạc tổng hợp “ Đêm trà Tâm Châu”
- Thời gian: 19 g 30 đêm 26/12/2010
- Địa điểm: Khu vực ngoài trời Nhà hàng Tâm Châu - đường Trần Phú Bảo Lộc
- Đơn vị thực hiện: Công ty trà - cà phê Tâm Châu.

BaoLoc-2904201030.jpg

2.6. “Hội thi kiến thức Trà & cuộc sống”
- Thời gian:
+ Sáng 26/12/2010 khai mạc.
+ Chiều 26/12/2010: chung kết, bế mạc.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bảo Lộc.
- Đơn vị thực hiện: Doanh nghiệp Trà - cà phê Trâm Anh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Kinh tế, Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân thực hiện.

2.7. Chương trình “Công bố Nhãn hiệu chứng nhận Trà B’Lao” (gắn với chương trình biểu diễn nghệ thuật):
- Nhằm giới thiệu các văn bản của nhà nước đối với “nhãn hiệu chứng nhận trà Blao”, quyền sở hữu, logô biểu trưng và các quy định cấp nhãn hiệu chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu và tổ chức cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho một số doanh nghiệp.
- Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp trà, Các cơ quan quản lý nhàn nước.
- Đơn vị tổ chức: Sở ngành liên quan, Phòng Kinh tế và tiểu ban thông tin tuyên truyền BTC Lễ hội trà.
- Thời gian: 19 giờ 30 tối ngày 26/12/2010.
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
- Hình thức: Chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn kết với chương trình công bố nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm trà B’Lao.

BaoLoc-2904201029.jpg

3. CÁC HOẠT ĐỘNG MỞ:
3.1. Liên hoan văn nghệ “Giọng hát hay xứ Trà năm 2010”: do Trung Tâm VHTT Thành phố Bảo Lộc, Huyện Di Linh, Huyện Bảo Lâm phối hợp với Doanh nghiệp Trà Cà phê Trâm Anh thực hiện gồm 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo tại Huyện Di Linh: ngày 18/12/2010.
+ Vòng chung khảo tại DNTN Trà Trâm Anh: Tối 26/12/2010.

3.2. Giải bóng đá mini các Làng Trà & Doanh nghiệp Trà Lâm đồng - 2010 tại Huyện Bảo Lâm do UBND huyện Bảo Lâm chủ trì thực hiện.
+ Thời gian: cả ngày 26/12/2010 tại sân vận động huyện Bảo Lâm.
+ Các Làng trà, các đơn vị kinh tế tại thành phố Bảo Lộc, các huyện bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt tham gia.

3.3. Hội thi vẽ tranh Thiếu nhi, chủ đề “Nét đẹp quê em” tại Công viên trước UBND Thành Phố Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Nhà Thiếu nhi Tp Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Sáng 27/12/2010.

3.4. Hội thi cắm hoa chủ đề “Mùa xuân hạnh phúc” tại Công viên trước UBND Thành Phố Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Sáng 26/12/2010.

3.5. “Vũ Hội Hiphop Thành Phố Bảo Lộc mở rộng lần thứ 2” Tại sân khấu Quảng trường 28/3 do Trung tâm VHTT phối hợp với Thành đoàn và Nhà Thiếu nhi Tp Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Chiều 26/12/2010.

3.6. “Các hoạt động trò chơi dân gian, trò chơi vận động” tại khu vực Quảng trường 28/3 do Trung tâm VHTT phối hợp với Thành đoàn Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Chiều 26/12/2010.

3.7. Đêm biểu diễn nghệ thuật pha trà và hội uống Trà chủ đề “Trà với cuộc sống”do Công ty Trà-cà phê Trâm Anh thực hiện tại khu triễn lãm.
+ Thời gian: Tối 26/12/2010.

3.8. Tổ chức triển lãm “Ảnh nghệ thuật Bảo Lộc ngày mới” tại Trung tâm VHTT Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Chi Hội 2 NSNA Việt Nam và CLB Nhiếp ảnh Thành phố Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: khai mạc sáng 25/12/2010, đến hết ngày 27/12/2010.
* Các hoạt động khác trong khuôn khổ Lễ hội Trà:
- Hội chợ thương mại do Cty TNHH Đông Á (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức.
- Thời gian: Từ 22/12/2010 đến 28/12/2010
- Địa điểm: Khu vực đường Nguyễn Công Trứ nối dài, phường 1
 
Một số hình ảnh khác của Phố núi B'Lao mùa này, để các bạn có thêm chút hứng thú ghé thăm:
Mùa dã quỳ
Daquy_BL12.jpg


Phố núi lao xao
Daquy_BL3.jpg


Chen
Daquy_BL20.jpg


Mơ một hạnh phúc
Daquy_BL17.jpg


Một màu xanh chấm thêm vàng dã quỳ hoang
daquyhoang.jpg


Đường về
Daquy_BL1.jpg

Đôi bạn
Daquy_BL4.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,320
Bài viết
1,138,711
Members
189,141
Latest member
thanhesq
Back
Top